Vindpark Vaberget

wpd och Eolus innehar tillstånd för en vindkraftspark om totalt 18 vindkraftverk med en totalhöjd på 250 m. Vaberget ligger i Sollefteå kommun, ca 1,5 mil nordväst om Sollefteå, i Västernorrlands län. Projektområdet lämpar sig väl för en vindkraftsetablering med tanke på att området ligger högt och fritt samt långt från samlad bebyggelse. Områdets storlek och vägarna som går in i området underlättar också vid transport och installation av vindkraftverk.

Förändrad utformning av Vindpark Vaberget

Projektet vindpark Vaberget drivs tillsammans av bolagen Eolus Vind AB och wpd Onshore Vaberget AB. För att optimera elproduktion och minimera den påverkan vindkraftsparken ger upphov till har bolagen i januari 2021 sökt tillstånd enligt miljöbalken för högre vindkraftverk med 250 m totalhöjd och samtidigt minskat antalet verk till totalt 18 vindkraftverk inom Vabergets projektområde. För övrigt gäller samma förutsättningar som för den redan tillståndsgivna vindkraftsparken.

Under sommaren 2020 genomfördes samråd inför ny ansökan om ändrad utformning av vindpark Vaberget. Miljökonsekvensbeskrivningen till ansökan och fotomontage finns nedan, se gröna knappar.

Om ni vill ställa frågor om projektet eller vill ha ytterligare information går det bra att kontakta projektledarna Björn Grinder, wpd eller Stefan Widstrand, Eolus.

Miljökonsekvensbeskrivning 2021 Fotomontage

 

Kontakt

Björn Grinder                                                           Stefan Widstrand
08-501 091 68                                                          010-199 88 19
b.grinder@wpd.se                                                  stefan.widstrand@eolusvind.com

wpd Scandinavia AB                                               Eolus Vind AB
Ref: Vaberget                                                             Ref: Vaberget
Löjtnantsgatan 17                                                   Box 95
115 50 Stockholm                                                    281 21 Hässleholm

>Läs mer om vindkraft

I juni 2018 erhöll wpd lagakraftvunnet tillstånd för 12 vindkraftverk med 203 m totalhöjd, tillsammans med Eolus del finns tillstånd för sammanlagt 22 vindkraftverk på Vaberget. Nu pågår planering för elanslutningen och E.ON har erhållit koncession för anslutningsledningen.

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) kan laddas ned här som pdf.

MKB befintligt tillstånd