Utveckling, finansiering, byggnation och drift av projekt inom vind- och solenergi

Sverige har fantastiska möjligheter för storskalig vindkraft på land. Vindkraftsprojekt är komplexa och wpd medverkar i projektets alla faser för att säkerställa hög kvalitet i hela kedjan, med hållbara vindkraftsparker som resultat. Läs mer >

Solenergi utgör ytterligare ett viktigt bidrag till en hållbar energiomställning. wpd verkar även på denna växande marknad och utvidgar kontinuerligt vår verksamhet i hela världen. Läs mer >

6.670 MW
installerad effekt
4.000
medarbetare
19.320 MW
landbaserad vindkraft i vår pipeline
2.750
uppförda vindkraftverk
31
länder
5.015 MW
solenergi i vår pipeline

wpd Scandinavia AB har en projektpipeline om cirka 2000 MW vindkraft på land.

Läs mer

wpd söker fler medarbetare

Karriär