Utveckling, finansiering, byggnation och drift av vindkraftsprojekt

Sverige har fantastiska möjligheter för storskalig vindkraft på land. Vindkraftsprojekt är komplexa och wpd medverkar i projektets alla faser för att säkerställa hög kvalitet i hela kedjan, med hållbara vindkraftsparker som resultat. Läs mer >

Med sin unikt långa kust har Sverige synnerligen goda förutsättningar för utbyggnad av riktigt storskalig havsbaserad vindkraft. wpd har gedigen erfarenhet av både utveckling och byggnation av vindkraftsparker offshore över hela världen. Läs mer >

Solenergi utgör ytterligare ett viktigt bidrag till en hållbar energi-omställning. wpd verkar även på denna växande marknad och utvidgar kontinuerligt sin verksamhet i hela världen. Läs mer >

5.150 MW
installerad effekt
3.200
medarbetare
12.400 MW
landbaserad vindkraft i vår pipeline
13.960 MW
havsbaserad vindkraft i vår pipeline
2.400
uppförda vindkraftverk
28
länder
1.650 MW
solenergi i vår pipeline

wpd Scandinavia AB har en projektpipeline om ca 1400 MW vindkraft på land. wpd Offshore Sweden AB projekterar vindkraft till havs och driver bland annat projektet Storgrundet. Båda bolagen ingår i wpd koncernen – Europas ledande vindkraftsprojektör med lång erfarenhet inom förnybar energi.

Läs mer

wpd söker nu fler medarbetare

Karriär