Utveckling, finansiering, byggnation och drift av vindkraftsprojekt

Sverige har fantastiska möjligheter för storskalig vindkraft på land. Vindkraftsprojekt är komplexa och wpd medverkar i projektets alla faser för att säkerställa hög kvalitet i hela kedjan, med hållbara vindkraftsparker som resultat. Läs mer >

Solenergi utgör ytterligare ett viktigt bidrag till en hållbar energi-omställning. wpd verkar även på denna växande marknad och utvidgar kontinuerligt sin verksamhet i hela världen. Läs mer >

5.740 MW
installerad effekt
3.500
medarbetare
13.870 MW
landbaserad vindkraft i vår pipeline
2.550
uppförda vindkraftverk
28
länder
2.300 MW
solenergi i vår pipeline

wpd Scandinavia AB har en projektpipeline om ca 1400 MW vindkraft på land.

Läs mer

wpd söker nu fler medarbetare

Karriär