Vindkraft på land och till havs

wpd Scandinavia AB projekterar vindkraft på land i Sverige och har en projektpipeline om ca 1 400 MW. wpd Offshore Sweden AB projekterar vindkraft till havs och driver bland annat projektet Storgrundet med en förväntad elproduktion på 3,5 TWh per år.

Båda bolagen ingår i wpd koncernen – Europas ledande vindkraftsprojektör med lång erfarenhet inom förnybar energi. Sedan 2011 äger Stadtwerke München 33% av wpd Scandinavia AB. wpd startade sin verksamhet i Sverige år 2002 och har idag 23 medarbetare.

I Sverige har wpd en stark projektportfölj med både mindre och större projekt som omfattar flera havsbaserade projekt samt ett tiotal landbaserade projekt. wpd utvecklar, projekterar, bygger, driver och äger vindkraftsparkerna. Detta gör vi tillsammans med finansiärer, investerare och PPA partners i olika konstellationer.

Vår verksamhet omfattar följande områden:

  • Projektledning och utveckling
  • Elhandelsavtal med företag (PPA)
  • Finansiering
  • Byggnation av vindkraftsparker
  • Drift och underhåll

Mer information om våra land‐ och havsbaserade vindkraftprojekt i Sverige

Aktuella projekt onshore Aktuella projekt offshore

Vi söker nu fler medarbetare

Karriär

Om wpd koncernen

Följ även wpd på LinkedIn