Vind- och solkraft på land

wpd grundades 1996 och är en av Europas ledande projektörer inom förnybar energi. I Sverige startade wpd sin verksamhet 2002 och ägs sedan 2011 av Stadtwerke München till 33%.

wpd Scandinavia AB projekterar vind- och solkraft på land i Sverige och har en projektpipeline om drygt 1.800 MW.

I Sverige har vi en stark projektportfölj som omfattar ett tiotal landbaserade projekt. Vi utvecklar, projekterar, bygger, driver och äger vind- och solkraftsparkerna. Detta gör vi tillsammans med finansiärer, investerare och PPA partners i olika konstellationer.

Vår verksamhet omfattar följande områden:

  • Projektledning och utveckling
  • Elhandelsavtal med företag (PPA)
  • Finansiering
  • Byggnation av vind- och solparker
  • Drift och underhåll

Mer information om våra projekt i Sverige

Aktuella projekt

Vi söker nu fler medarbetare

Karriär

Om wpd koncernen

Följ även wpd på LinkedIn