Vindkraft på land

wpd Scandinavia AB projekterar vindkraft på land i Sverige och har en projektpipeline om drygt 1.800 MW.

wpd är Europas ledande vindkraftsprojektör med lång erfarenhet inom förnybar energi. Sedan 2011 äger Stadtwerke München 33% av wpd Scandinavia AB. wpd startade sin verksamhet i Sverige år 2002.

I Sverige har wpd en stark projektportfölj som omfattar ett tiotal landbaserade projekt. wpd utvecklar, projekterar, bygger, driver och äger vindkraftsparkerna. Detta gör vi tillsammans med finansiärer, investerare och PPA partners i olika konstellationer.

Vår verksamhet omfattar följande områden:

  • Projektledning och utveckling
  • Elhandelsavtal med företag (PPA)
  • Finansiering
  • Byggnation av vindkraftsparker
  • Drift och underhåll

Mer information om våra vindkraftsprojekt i Sverige

Aktuella projekt

Vi söker nu fler medarbetare

Karriär

Om wpd koncernen

Följ även wpd på LinkedIn