Hållbarhet på wpd

Hållbarhet och att ta ansvar för vår miljö, samhällen och människor är viktiga frågor för oss. Det är själva grunden för vårt företags existens. Efterfrågan på förnybar energi ökar ständigt för att möta den snabba elektrifieringen och klimatomställningen. Därför bidrar wpd inte bara till förnybar elproduktion utan kompenserar också helt för de CO2-utsläpp som vi själva orsakar.

Förutom att bygga vind- och solparker runt om i världen så arbetar vi aktivt med att förbättra och effektivisera hållbarheten i våra processer och arbetsflöden. Att skydda klimatet och ta ansvar för världens resurser är stora utmaningar. För oss är frågorna sammanflätade, vi sporras av utmaningen och gör vårt bästa för att bidra till en bättre värld.

Vår vision

Med kvalitet och innovation omvandlar vi naturens krafter till ren energi för hela samhället – nu och i framtiden.

Våra värdeord

Passion – Kvalitet – Långsiktighet

Varje år beräknar vi vårt klimatavtryck för hela wpd. Vi använder ett beräkningsprogram som säkerställer att vi registrerar data i enlighet med den internationellt erkända standarden för utsläppsberäkningar – Greenhouse Gas Protocol (GHG).

År 2022 släppte wpd ut ca 4 700 ton CO2!

Läs mer (eng)

För att kompensera våra årliga CO2-utsläpp har vi under många år engagerat oss i olika projekt. Vårt senaste projekt, som vi har stöttat sedan 2019, är byggandet av småskaliga biogasanläggningar i Nepal.

Läs mer (eng)