Hållbarhet på wpd

Hållbarhet och att ta ansvar för vår miljö, samhällen och människor är viktiga frågor för oss. Därför bidrar wpd inte bara till förnybar elproduktion utan kompenserar också helt för de CO2-utsläpp som företaget orsakar.

Förutom att bygga vindkrafts- och solparker runt om i världen och kompensera för våra utsläpp så är vi som jobbar på wpd också ständigt engagerade i att förbättra hållbarheten i våra processer och arbetsflöden. Att skydda klimatet och ta ansvar för världens resurser är stora utmaningar. För oss är frågorna sammanflätade så vi kavlar upp ärmarna och sporras av utmaningen.

Vår vision
Med kvalitet och innovation omvandlar vi naturens krafter till ren energi för hela samhället – nu och i framtiden.

Våra värdeord
Passion – Kvalitet – Långsiktighet

Varje år beräknar vi vårt klimatavtryck för hela wpd. Vi använder ett beräkningsprogram som säkerställer att vi registrerar data i enlighet med den internationellt erkända standarden för utsläppsberäkningar – Greenhouse Gas Protocol (GHG).

År 2021 släppte wpd ut ca 3,800 ton CO2!

Läs mer (eng)

För att kompensera våra årliga CO2-utsläpp har vi under många år engagerat oss i olika projekt. Vårt senaste projekt, som vi har stöttat sedan 2019, är byggandet av småskaliga biogasanläggningar i Nepal.

Läs mer (eng)