Vindpark Stormossen

wpd ansöker om tillstånd för att uppföra en vindkraftspark om maximalt 32 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 290 m. Projektområdet är beläget ca 7 km nordost om Horndal, ca 20 km sydost om Hofors och ca 20 km sydväst om Sandviken.

Projektområdet sträcker sig över tre kommuner; Sandviken, Hofors och Avesta. Huvuddelen av marken ägs av Sveaskog men även några andra markägare. En vindkraftspark av den här storleken beräknas kunna ge en årsproduktion på ca 840 GWh vilket räcker för att försörja ca 168 000 villor med hushållsel.

Projektområde översiktskarta Översiktskarta byggnader & boende

Aktuella artiklar om vindkraft i området runt Stormossen

Information om vindkraft och Stormossen

Information om vindkraft på Stormossen ur Din Lokaltidning

2024:

2023:

Aktuella artiklar om vindkraft i området runt Stormossen

Här har vi sammanställt  > Vanliga frågor & svar om vindkraft.
För mer utförlig version se > Vanliga frågor & svar om vindkraft (lång version).

Här hittar du även branschföreningen Svensk Vindenergi >Frågor och svar om vindkraft

Miljökonsekvensbeskrivning & fotomontage

Tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inlämnades i juli 2023 till länsstyrelsen. MKB, fotomontage, kartor, inventeringar och beräkningar finner du nedan.

Miljökonsekvensbeskrivning Karta projektområde Karta natur- och kulturvärden Exempel typritningar Synlighetsanalys & fotopunkter Fotomontage & hinderljusanimering Ljudberäkningar Skuggberäkningar Byggnadsinventering Naturvärdesinventering Naturreservat och våtmarker Samrådsredogörelse

Arbetstillfällen och sysselsättning

Vindkraftscentrum har med hjälp av statistik från andra redan byggda vindkraftsparker gjort en prognos över hur många arbetstillfällen Vindkraftspark Stormossen skulle kunna generera, se sammanfattning och fullständig rapport nedan.

>Prognos arbetstillfällen Vindpark Stormossen – sammanfattning

>Prognos arbetstillfällen Vindpark Stormossen – rapport

>Läs mer om vindkraft