Elhandelsavtal (PPA)

Långsiktiga elhandelsavtal, så kallade Power Purchase Agreements (PPA), har blivit högaktuellt. Elintensiva företag och inte minst stora industriföretag blir mer och mer medvetna om fördelarna med att konsumera el från förnybara energikällor.

Genom att ingå ett långsiktigt köpeavtal skyddar sig konsumenter mot prissvängningar på elmarknaden. På detta sätt kan de hålla sina elkostnader under kontroll och samtidigt bidra till energiomställningen.

När det gäller PPA:er erbjuder wpd hela utbudet av möjliga strukturer, oavsett om kontrakten är strukturerade enbart för att säkra elpriset eller för den faktiska fysiska leveransen av el från wpd’s vindkraftsparker eller solcellsparker. Vidare kan vi på begäran leverera alla de certifikat och dokument som krävs för att våra kunder ska kunna byta till en hållbar leverans av grön el för framtiden.

wpd har redan slutfört och framgångsrikt implementerat en serie PPA:er med prestigefyllda kunder från industrin (inkl. Google, BMW och många fler).

Läs mer (på engelska)

Aktuella projekt