Vindkraft minskar utsläppen

Det är nu vi måste vända trenden för att klimateffekterna inte ska skena bortom kontroll

De allra flesta är överens om att de förändringar vi nu ser; oväder, översvämningar, torka, bränder och trädgränsen som kryper uppåt i fjällvärlden, beror på utsläppen. Fenomen som ger förödande konsekvenser för djurlivet, den biologiska mångfalden och för våra livsvillkor. Förnybar el från ny vind- och solkraft kan ersätta kol i industriprocesser och fossila bränslen i transportsektorn, så att vi kan bromsa krisen. Koldioxidutsläppen behöver minska drastiskt för att vi ska nå Sveriges övergripande klimatmål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045.

Sverige står inför ett enormt stort behov av mer elproduktion

Sveriges totala elanvändning har legat relativt stabilt kring 140 TWh per år sedan 1990 till idag. Nu sker en dramatisk ökning av elbehovet, till totalt 229 TWh till 2030. Industrin- och transportsektorn står för den huvudsakliga ökningen. Om industrins investeringar i ny produktion och elektrifiering av befintliga processer genomförs, väntas industrins elbehov öka från 45 till 117 TWh under åren 2023–2030.

Landbaserad vindkraft är lösningen

Landbaserad vindkraft är det energislag som snabbast och till lägst kostnad kan byggas ut och möta det ökade behovet. Förnybar energi från vind spelar en betydande roll för en framtid med ren energi.

Vi har lång erfarenhet av vindkraft

wpd har arbetat med vindkraft sedan 1996 och är idag en av Europas ledande aktörer. Vi har erfarenhet av byggnation och drift av 2 750 vindkraftverk med en sammanlagd kapacitet om drygt 6 670 MW och finns i 31 länder i Europa, Asien, Nordamerika och Sydamerika.

Vi utvecklar, projekterar, bygger, driver och äger vindkraftsparkerna tillsammans med finansiärer, investerare och PPA partners i olika konstellationer.

I Sverige har wpd en stark projektportfölj med både mindre och större landbaserade projekt som omfattar totalt cirka 2000 MW.

Projektportfölj Elhandelsavtal (PPA)

Har du en blåsig fastighet och vill bidra med ren el?

Vi söker nya områden med goda vindlägen och få motstående intressen. Har du en större, blåsig fastighet som du tror har bra förutsättningar för vindkraft är du välkommen att kontakta oss. Vi söker platser över hela Sverige.

Vi ser fram emot att höra från dig!