Vindkraft på land

Förnybar energi från vind spelar en betydande roll för en framtid med ren energi.

wpd har arbetat med vindkraft sedan 1996 och är idag en av Europas ledande aktörer. Vi har erfarenhet av byggnation och drift av 2 630 vindkraftverk med en sammanlagd kapacitet om drygt 6 110 MW och finns i 29 länder i Europa, Asien, Nordamerika och Sydamerika.

Vi utvecklar, projekterar, bygger, driver och äger vindkraftsparkerna tillsammans med finansiärer, investerare och PPA partners i olika konstellationer.

I Sverige har wpd en stark projektportfölj med både mindre och större landbaserade projekt som omfattar totalt drygt 1800 MW.

Projektportfölj (pdf)
Elhandelsavtal (PPA)

Har du en blåsig fastighet och vill bidra med ren el?

Vi söker nya områden med goda vindlägen och få motstående intressen. Har du en större, blåsig fastighet som du tror har bra förutsättningar för vindkraft är du välkommen att kontakta oss. Vi söker platser över hela Sverige.

Vi ser fram emot att höra från dig!