Vindkraft på land -

Förnybar energi från vind spelar en betydande roll för en framtid med ren energi.

wpd har arbetat med vindkraft i 26 år och är idag en av Europas ledande aktörer. Företaget finns i 29 länder i Europa, Asien, Nordamerika och Sydamerika. Vi har erfarenhet av byggnation och drift av 2 630 vindkraftverk med en sammanlagd kapacitet om drygt 6 110 MW.

I Sverige har wpd en stark projektportfölj med både mindre och större landbaserade projekt som omfattar totalt drygt 1800 MW. wpd utvecklar, projekterar, bygger, driver och äger vindkraftsparkerna. Detta gör vi tillsammans med finansiärer, investerare och PPA partners i olika konstellationer.

> Projektöversikt