Vindkraft på land

wpd har arbetat med vindkraft i 25 år och är idag en av Europas ledande aktörer. Företaget finns i 28 länder i Europa, Asien, Nordamerika och Sydamerika. Vi har erfarenhet av byggnation och drift av 2 400 vindkraftverk med en sammanlagd kapacitet om drygt 5 100 MW.

I Sverige har wpd en stark projektportfölj med både mindre och större landbaserade projekt som omfattar totalt ca 1 400 MW. wpd utvecklar, projekterar, bygger, driver och äger vindkraftsparkerna. Detta gör vi tillsammans med finansiärer, investerare och PPA partners i olika konstellationer.

> Projektöversikt

Elområde: SE3
Max WTGs: 32
Effekt (MW): ca 256 MW
Totalhöjd: 290 m
Elproduktion per år ca (GWh): 842
Hushållsel för antal bostäder: 168.000