Länkar

I den här länksamlingen hittar du intressanta och användbara länkar om energifrågor och vindkraft.

Här har vi sammanställt  > Vanliga frågor & svar om vindkraft

Här hittar du även branschföreningen Svensk Vindenergi >Frågor och svar om vindkraft

Fler länkar:

Naturvårdsverket

Information och forskningsrapporter om vindkraftens påverkan på människa och miljö finns på Naturvårdsverkets hemsida.
Läs mer

Naturvårdsverkets vägledning om beräkning, mätning och riktvärden för ljud från vindkraft.
Läs mer

Information om bl.a. Sveriges miljömål.
Läs mer

Vindlov – en webplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk.
Information från Energimyndigheten och 20 andra myndigheter.
Läs mer

Energimyndigheten – om vindkraft
Energimyndighetens sidor om vindkraft innehåller bl.a. information om Sveriges elförsörjning, elpriser och aktuell information om elcertifikat.
Läs mer

Svenska Kraftnät
Läs mer

Kartor över lokalnätens elområden och nätområden
Läs mer

Naturskyddsföreningen
Rapport om Framtidens hållbara energisystem.
Läs mer

Svensk Vindenergi
Branschorganisation för vindkraft i Sverige.
Läs mer

Frågor och svar om vindkraft

Svensk Vindkraftförening (SVIF)
SVIF är en ideell organisation öppen för såväl privatpersoner som företag
Läs mer

100% Förnybart
Samlar aktörer som vill driva på en omställning av det svenska energisystemet.
Läs mer

WindEurope
Den Europeiska Vindkraftsorganisationen. Här finns publikationer såsom statistik, strategier och marknadsöversikter.
Läs mer

The Global Wind Energy Council (GWEC)
Global vindkraft organisation. Här finns publikationer såsom statistik, strategier och marknadsöversikter.
Läs mer

World Wind Energy Association (WWEC)
Läs mer

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO)
Förening för förnybar energi & energieffektivisering
Läs mer

Svensk vindkraft kan minska klimatutsläppen med 50 procent
Det finns en bred samsyn att förnybar el och vindkraft kommer att spela en avgörande roll för elektrifiering av transportsektorn och industrin, och därigenom vara en grundsten i det fossilfria samhället. Dessutom ger vindkraften en stor och omedelbar klimatnytta genom elexport, då den ersätter fossil elproduktion.
Läs mer

Vindval
Vindval är ett forskningsprogram om Vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Här finns forskningsrapporter om allt från fladdermöss till vindkraftsljud.
Läs mer

Vindforsk, en del av Energiforsk – energibrancens gemensamma forskningsbolag.
Forskning inriktad mot tekniska och ekonomiska aspekter på vindkraft.
Läs mer

FN:s klimat rapport – (eng)
Läs mer

FN: United Nations Framework Convention on Climate Change
Läs mer

Al Gore – An Inconvenient truth – (eng)
Läs mer

Frågor och svar om vindkraft från wpd
Läs mer

Forskningsrapporter om människors upplevelser efter byggnation av en vindkraftspark: