Fotomontage Vaberget

Här finner du fotomontage för befintligt tillstånd med totalt 22 vindkraftverk med 203 m totalhöjd samt fotomontage enligt aktuellt samråd för ansökan om 18 stycken vindkraftverk med 250 m totalhöjd. Klicka på respektive fotomontage nedan.

Karta över fotopunkter

Fotomontage