Solenergi för hela samhället

Det är nu vi måste vända trenden för att klimateffekterna inte ska skena bortom kontroll

De allra flesta är överens om att de förändringar vi nu ser; oväder, översvämningar, torka, bränder och trädgränsen som kryper uppåt i fjällvärlden, beror på koldioxidutsläppen. För att nå Sveriges övergripande klimatmål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045 så måste koldioxidutsläppen minska drastiskt. Klimatkrisen kräver en elektrifiering av industrin och transporterna för att ersätta fossila bränslen och råvaror. Sverige står inför ett enormt stort behov av mer elproduktion. Sveriges totala elanvändning har legat relativt stabilt kring 140 TWh per år sedan 1990 till idag. Nu sker en dramatisk ökning av elbehovet, till totalt 229 TWh till 2030. Industrin- och transportsektorn står för den huvudsakliga ökningen.

Förnybar energi från sol är en del av lösningen och spelar en betydande roll för en framtid med ren energi.

wpd och solenergi

Sedan 2003 har vi arbetat med solkraft och har sedan dess rustat oss med stort kunnande, passionerad personal och många projekt som bidrar positivt till klimatomställningens och elektrifieringens utmaningar.

Runt om i världen har wpd för närvarande installerat en effekt på nästan 35 MWp från solkraft och har en projektpipeline på 3 234 MWp.

wpd utvecklar, projekterar, bygger, driver och äger storskaliga vind- och solparker. Det gör vi tillsammans med finansiärer, investerare och PPA partners i olika konstellationer.

Elhandelsavtal (PPA)

Har du en solig fastighet och vill bidra med ren el?

Vi söker nya områden för att etablera storskalig solkraft. Har du en solig fastighet på minst 20 hektar som du tror har bra förutsättningar för solkraft är du välkommen att kontakta oss.

Vi ser fram emot att höra från dig!