Vindpark Ripfjället

wpd har ansökt om tillstånd för att uppföra en vindkraftspark på höjdområdena runt Ripfjället i Malung-Sälens kommun, Dalarnas län. Totalt planeras 26 vindkraftverk med högsta totalhöjd om 250 meter.

Projektområdet är beläget ca 60 km norr om Torsby och ca 21 km väster om Malung. Området har goda vindförutsättningar och präglas delvis av modernt skogsbruk. Marken ägs av Malung-Sälens kommun och ett antal privata markägare. En parklayout med 26 stycken 6 MW-verk skulle ge en årsproduktion på ca 580 GWh och skulle räcka för att försörja ca 110 000 villor med hushållsel.

Miljökonsekvensbeskrivning & Fotomontage

Tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inlämnades i augusti 2020 till länsstyrelsen. Både MKB och fotomontagen finns nedan som pdf.

Miljökonsekvensbeskrivning Bilagor miljökonsekvensbeskrivning Fotomontage

Vanliga frågor som inkommit om vindkraftsparken med svar från wpd finner du nedan.

Frågor & svar om Ripfjället Informationsfilm Ripfjället