Samverkan och samarbetspartners

Flera av våra projekt gör vi tillsammans med partners. Våra partners individuella styrkor gör våra samarbeten framgångsrika: lokal närvaro och kunnande å ena sidan, och nätverk, erfarenhet och finansiell styrka å andra sidan.

När man bygger vind- och solparker är det viktigt att tidigt samla in information om lokala förhållanden. Det gäller inte bara aspekter som vindförhållanden eller solskenspotential utan även hur området används och vilken lokal kompentens som finns. Vi försöker alltid anlita det lokala näringslivet vid våra projekt, allt från entreprenörer, boenden för vår personal till mat och catering. Det finns många möjligheter för lokala företag under utvecklings-, byggnations- och driftsfasen av ett vindprojekt.

Ekonomi och finansiering

Det är också viktigt att arbeta fram den ekonomiska strukturen i samtal med investerare, banker, experter och jurister. Tack vare långsiktiga affärsrelationer, där vi byggt upp förtroende från båda parter under flera år, kan vi genomföra projekt på ett tillförlitligt och snabbt sätt. Det gäller med till exempel markägare, entreprenörer, turbintillverkare och banker. Vår styrka att genomföra projekt blir allt viktigare med tanke på skiftande förutsättningar över tid.