Vindpark Tomasliden

wpd planerar att uppföra 10 vindkraftverk med 200 m totalhöjd på Tomasliden. Projektområdet ligger i Norsjö kommun, cirka 10 km väster om Bastuträsk och 20 km sydost om samhället Norsjö. Projektområdet lämpar sig väl för en vindkraftsetablering med tanke på att området ligger högt och fritt samt på behörigt avstånd från samlad bebyggelse.

wpd genomförde under 2021 samråd och inlämnade en ansökan om ändring för högre vindkraftverk med 250 m totalhöjd på Tomasliden. Handläggningen av ansökan har tagit längre tid än vi hoppats och wpd har därför beslutat att återkalla ändringsansökan och istället gå vidare med vindkraftsparken enligt befintligt tillstånd. Planeringen av byggnationen har nu återupptagits och ytterligare information angående detta kommer löpande att uppdateras här på projektets hemsida.

Registrera ditt företag i affärsplattformen Medla

(2022-11-03) Det är nu möjligt att via affärsplattformen Medla registrera intresse för att medverka i vindkraftsprojektet Tomasliden. Du når plattformen enkelt genom att gå in på www.medla.app/tomasliden.

Medla är en digital tjänst för lokal jobbförmedling i hållbara industriprojekt. Genom Medla kan ditt företag enkelt visa upp sin verksamhet, hitta relevanta jobbmöjligheter och påbörja nya affärsrelationer. Tjänsten är kostnadsfri och fungerar på både mobil och dator. Läs mer och registrera dig på www.medla.app.

Leverantörer efterfrågas inom bland annat: Boende, Betong, Servicetjänster, Transport, Anläggning, Skogsmaskintjänster, Catering, Restauranger, Byggentreprenad, Fordon & däck, Maskinreperation, Svets & Metall. Du som erbjuder andra relevanta tjänster utöver ovan listade är självklart välkommen att registrera dig.

Byggstart November 2022

Vindkraftsparken kommer bestå av 10 vindkraftverk med 200 m totalhöjd. Förstärkning och byggnation av vägar fram till och inom vindkraftsparken beräknas starta i början av november 2022. Fortsatt byggnation av vägar, kranplaner samt anläggande av fundament och kablar planeras ske med start våren 2023. Installation av vindkraftverken startar sommaren 2024 och arbetet beräknas vara klart i december 2024. -> Läs mer

Tillstånd

wpd innehar tillstånd för byggnation av 10 vindkraftverk med 200 m totalhöjd på Tomasliden. Miljökonsekvensbeskrivningen och fotomontage för projektet kan laddas ned här som pdf. Skellefteå Kraft Elnät erhöll 2021 koncession för elnätsanslutningen som planeras för vindkraftsparken.

Miljökonsekvensbeskrivning
Fotomontage

>Läs mer om vindkraft

> Frågor & svar om vindkraft