Vindpark Tomasliden

wpd planerar att uppföra 10 vindkraftverk med 200 m totalhöjd på Tomasliden. Projektområdet ligger i Norsjö kommun, cirka 10 km väster om Bastuträsk och 20 km sydost om samhället Norsjö. Projektområdet lämpar sig väl för en vindkraftsetablering med tanke på att området ligger högt och fritt samt på behörigt avstånd från samlad bebyggelse.

Vindkraftverk på väg

Byggnationen av vindkraftspark Tomasliden löper på som planerat. Tillfartsvägar, fundament och kablar har anlagts. Vindkraftverken anländer för installation under våren/sommaren 2024. Transporterna planeras att genomföras från Piteå hamn samt från Umeå hamn och sen via Skellefteå och förbi Burträsk innan de når Tomasliden söderifrån.

Under perioden maj-december 2024, när vindkraftverken anländer och installeras, måste vi av säkerhetsskäl stänga av projektområdet för trafik och obehöriga besök eftersom området utgör en byggarbetsplats.

Transport och installation vindkraftverk

Pågående byggnation

Uppförandet av vindkraftspark Tomasliden  börjar närma sig sitt mål. Både regionala och lokala företag deltar i arbetet och när vindparken driftsatts går en del av pengarna till satsningar i bygden. Vindkraftsparken kommer bestå av 10 stycken Nordex N163/6,8 med en installerad effekt om 68 MW.

Registrera ditt företag i affärsplattformen Medla

(2022-11-03) Det är nu möjligt att via affärsplattformen Medla registrera intresse för att medverka i vindkraftsprojektet Tomasliden. Du når plattformen enkelt genom att gå in på www.medla.app/tomasliden.

Medla är en digital tjänst för lokal jobbförmedling i hållbara industriprojekt. Genom Medla kan ditt företag enkelt visa upp sin verksamhet, hitta relevanta jobbmöjligheter och påbörja nya affärsrelationer. Tjänsten är kostnadsfri och fungerar på både mobil och dator. Läs mer och registrera dig på www.medla.app.

Leverantörer efterfrågas inom bland annat: Boende, Betong, Servicetjänster, Transport, Anläggning, Skogsmaskintjänster, Catering, Restauranger, Byggentreprenad, Fordon & däck, Maskinreperation, Svets & Metall. Du som erbjuder andra relevanta tjänster utöver ovan listade är självklart välkommen att registrera dig.

Byggstart November 2022

Vindkraftsparken kommer bestå av 10 vindkraftverk med 200 m totalhöjd. Förstärkning och byggnation av vägar fram till och inom vindkraftsparken beräknas starta i början av november 2022. Fortsatt byggnation av vägar, kranplaner samt anläggande av fundament och kablar planeras ske med start våren 2023. Installation av vindkraftverken startar sommaren 2024 och arbetet beräknas vara klart i december 2024. -> Läs mer

Tillstånd

wpd innehar tillstånd för byggnation av 10 vindkraftverk med 200 m totalhöjd på Tomasliden. Miljökonsekvensbeskrivningen och fotomontage för projektet kan laddas ned här som pdf. Skellefteå Kraft Elnät erhöll 2021 koncession för elnätsanslutningen som planeras för vindkraftsparken.

Miljökonsekvensbeskrivning
Fotomontage

>Läs mer om vindkraft

> Frågor & svar om vindkraft