Fotomontage Ripfjället

Karta över fotopunkter

Fotomontage

Från vissa fotopunkter skyms några eller flera vindkraftverk av träd eller mellanliggande höjder, i dessa fall finns även en bild med röda ringar som markerar var verken är placerade.

Nr 17 Fotomontage 3600
Nedan finner du fotomontage från Brandvaktarstugan med den nya layouten med 30 vindkraftverk. Det är i 360 grader vilket innebär att du ser hela vyn i alla väderstreck. För att bilden ska återspegla synfältet hos en människa behöver fotot zoomas, dra sedan i bilden för att vrida blicken mot olika väderstreck.

Nedan kan du ladda ner animeringar av hur hinderljusen på vindkraftverken kan se ut. Hinderljusanimeringarna har den ursprungliga layouten med 40 vindkraftverk.