Vindpark Aldermyrberget

wpd har uppfört en vindkraftspark på Aldermyrberget i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Vindkraftspark Aldermyrberget är lokaliserad ca 40 km nordväst om Boliden, ca 7 km norr om Jörn. Området har mycket goda vindförutsättningar och präglas av modernt skogsbruk. Vindkraftsparken består av 17 stycken 4,2 MW vindkraftverk av modell Vestas V150 med en totalhöjd på 230 m.

Invigning av Aldermyrberget 7 juni 2022

Aldermyrbergets vindkraftspark är invigd!

Den 7 juni invigdes Aldermyrbergets vindkraftspark och drygt 230 personer ville vara med och fira, lära sig mer om vindkraft och se vindkraftsparken på nära håll. Solen sken, barnen skrattade och intresset för vindkraft var enormt. Vi på wpd vill tacka alla som kom och firade med oss. Stort tack även till alla lokala samarbetspartners som lagade fantastiskt god mat, spelade och sjöng och bidrog till den goda stämningen.

Läs mer och se bilder från dagen

Anläggningsarbetena avslutade, mars 2022

Byggnationen av hela vindkraftspark Aldermyrberget inklusive återuppbyggnad av verk 5 och byte av berörda rotorblad på alla verk är nu färdigställd och anläggningsarbetena är avslutade. Återställning av tillfälliga ytor planeras ske under våren och sommaren 2022.

Haveri vindkraftverk nr 5, nov 2020

Den 21 november drabbades ett vindkraftverk på Aldermyrberget tyvärr av ett haveri då tornet vek sig och verket föll till marken. Att vindkraftverk havererar på detta sätt är extremt ovanligt. Incidenten visade sig bero på att ett blad lossnade från turbinen under drift, vilket destabiliserade turbinen och fick tornet att ge vika. Vestas undersökningar visar att bladet kunde lossna från navet eftersom infästningen på vissa blad från en specifik tillverkningsomgång hade misslyckats. Eftersom det finns ett eller flera blad med samma konfiguration på alla vindkraftverk i parken byts dessa ut.

Vindkraftverk anslutna, aug 2020

Det första vindkraftverket på Aldermyrberget togs i drift i mitten av augusti och nu är sex vindkraftverk anslutna till elnätet och producerar el under testperioden! Resterande 11 verk är helt eller delvis på plats och installationen löper på som planerat.

Vindkraftverk på väg, juni 2020

wpd vill informera om att vindkraftverken till Aldermyrberget norr om Jörn kommer att börja transporteras på vägarna från ca den 15 juni och pågå till ca 15 september 2020. Transporterna planeras gå från Piteå hamn via väg 373, förbi Långträsk, via Myrhedsvägen norrifrån till projekt­området, samt en kort sträcka längs väg 904 norr ut till västra sidan av projekt­området, se mer information nedan.

Aldermyrberget information juni 2020

Lokala röster om vindkraften

Vad tycker bybor och företag om att wpd bygger vindkraftspark Aldermyrberget? Vi har träffat Kjell-Erik, Daniel och Johan som alla berörs av projektet och frågat dem.

Intervjuer

Avtal om Vindkraftsfond

wpd kommer att avsätta medel från vindkraftspark Aldermyrberget, s.k. bygdepeng, till en lokal vindkraftsfond. Syftet är att bygden där vindkraftverken uppförs ska få ta del av det värde vindkraften skapar. I detta fall har de olika byarna i närområdet startat en ekonomisk förening – Storvind – som är avtalspart för bygdepengen och samordnar framtida satsningar i området. Bygdepengen börjar betalas ut året efter att vindkraftverken har installerats.

Storvind ekonomisk förening

Byggnationen har startat, juni 2019

Byggnationen av vägar och kranplaner startade i juni 2019, se karta över vindkraftverk och vägar nedan. Byggnation av infrastruktur och fundament pågår och vindkraftverken beräknas anlända för montering med start i juni 2020. Installation och driftsättning av de 17 vindkraftverken sker under sommar och höst 2020.

Vindkraftverk och vägar karta

PPA undertecknad och vindkraftverk beställda, april 2019

Genom undertecknandet av PPA (elhandelsavtal) i slutet av april 2019 kunde wpd lägga den sista pusselbiten för vindkraftsprojekt Aldermyrberget. Nu är alla förberedelser gjorda för den 72 MW stora vindkraftparken. 17 stycken 4,2 MW vindkraftverk av modell Vestas V150 med en totalhöjd på 230 m har redan beställts > Läs mer

Informationsmöte inför byggstart, juni 2018

Den 26/6 2018 hölls ett allmänt informationsmöte inför byggnationen, se presentationen nedan.

Jörn juni 2018

 

Etablering
Vägbygge
Material
Laddar upp
Sprängning förbereds
Fundament anläggs
Besök
Site office
Nu kommer dom!
Torndel
Bladtransport
Kran
Det artar sig
Snart dags!

I juni 2016 erhöll vindkraftsparken lagakraftvunnet tillstånd och detaljprojektering inför byggstart påbörjades.

Miljökonsekvensbeskrivningen och fotomontage kan laddas ned här som pdf.

 

>Läs mer om vindkraft