Fotomontage Stormossen

wpd har uppdaterat och förbättrat möjligheterna till att se fotomontage och animeringar för Stormossen. Vi har gjort en interaktiv karta där du lätt får en överblick över vilka fotopunkter vi hittills har tagit fram. På denna karta kan du själv zooma in varje fotopunkt i detalj och även ändra från kartbild till satellitbild så att det blir ännu enklare att se exakt var fotot är taget. Om du klickar på symbolen för fotopunkten (en kamera) på kartan så ligger där länkar till filer som innehåller framtaget material från platsen.

Nedan finns även listor med länkar till samma fotomontage och animeringar.

Foton till fotomontage tas normalt med brännvidd motsvarande ca 50 mm på en fullformatskamera, när de är i A4 format och hålls på 40 cm avstånd så ger det storleksmässigt bilder som bäst stämmer överens med proportioner.

När det inte går att få med hela vindparken på samma foto med brännvidden 50 mm görs ibland fotomontaget som en panoramabild, det vill säga att flera foton läggs ihop bredvid varandra för att få med hela parken. Från flera av de fotopunkter som har visats som panoramabilder har dessa kompletterats med bilder som visar en utblick åt gången.  >Läs mer om fotomontage

Nedan finns några fotomontage med enbart vindpark Stormossen samt även fotomontage med de närliggande vindkraftsparkerna Skallberget och Utterberget. Från vissa fotopunkter skyms några eller flera vindkraftverk av träd eller mellanliggande höjder, i dessa fall finns även en bild med ringar som markerar var verken är placerade. Här visas några exempel på fotomontage, fler fotomontage kommer att tas fram och publiceras på hemsidan under samrådstiden utifrån önskemål på allmänna platser för fotopunkter som inkommer.

Karta över fotopunkter

Fotomontage

Animering fotomontage (360°)

Som komplement till fotomontagen visar dessa rörliga animeringar hur vindkraftverken kan upplevas på plats när du vrider blicken i olika riktningar. Om filmen sätts i helskärmsformat blir upplevelsen av att stå på platsen ännu mer realistisk.

För att se filmen gör så här:
Klicka på länken till animeringen. När bilden har öppnats klickar du på startknappen ► nere i vänstra hörnet. Nu kan du använda muspekaren för att vrida bilden i olika riktningar. Vill du fortsätta titta på animeringen när filmen är slut kan du klicka på den lilla pilen som nu syns nere i vänstra hörnet.

Horndal

https://player.vimeo.com/video/670273727

Oppsjön

https://player.vimeo.com/video/670273661

Baggå badplats

https://player.vimeo.com/video/670273563

Västanhede

https://player.vimeo.com/video/673603966

Västanhede syd

https://player.vimeo.com/video/673603889

Hinderljusanimering

För att synliggöra hur vindkraftsparken med hinderbelysning skulle kunna upplevas en mörk natt kan du nedan ladda ner en animering av hur hinderljusen på vindkraftverken kan se ut. En ny version har tagits fram under samrådstiden som visar även de röda lågintensiva hinderljusen, se nedan.