Fotomontage Tomasliden

Karta över fotopunkter

Fotomontage

Från varje fotopunkt visas ett fotomontage med vindkraftverk som har 200 m totalhöjd respektive 250 m totalhöjd. På vissa fotomontage har vindkraftverken gjorts vitare än i verkligheten för att synas bättre på bilden. Från vissa fotopunkter skyms några eller flera vindkraftverk av träd eller mellanliggande höjder, i dessa fall finns även en bild med röda ringar som markerar var verken är placerade.