Fotomontage Bleka

wpd har uppdaterat och förbättrat möjligheterna till att se fotomontage för Bleka. Vi har gjort en interaktiv karta där du lätt får en överblick över vilka fotopunkter vi hittills har tagit fram. På denna karta kan du själv zooma in varje fotopunkt i detalj och även ändra från kartbild till satellitbild så att det blir ännu enklare att se exakt var fotot är taget. Om du klickar på symbolen för fotopunkten (en kamera) på kartan så ligger där länkar till filer som innehåller framtaget material från platsen.

Från vissa fotopunkter skyms några eller flera vindkraftverk av träd eller mellanliggande höjder, i dessa fall finns även en bild med ringar som markerar var verken är placerade.

Nedan finns även listor med länkar till samma fotomontage.

Karta över fotopunkter

Karta över fotopunkter

Fotomontage

Från vissa fotopunkter skyms några eller flera vindkraftverk av träd eller mellanliggande höjder, i dessa fall finns även en bild med blå ringar som markerar var verken är placerade.