wpd har säkrat nätanslutningen för de två vindkraftsparkerna Broboberget och Lannaberget genom att teckna anslutningsavtal med Ellevio för upp till 740 MW installerad kapacitet.

De två vindkraftsparkerna kommer byggas i Rättviks och Ovanåkers kommuner i Dalarna och Gävleborg. Miljötillstånden gör det möjligt att bygga upp till 115 vindkraftverk, 80 på Broboberget och 35 på Lannaberget.

”De två projekten beräknas bidra med cirka 1,5 TWh grön energi och blir en viktig pusselbit för att möta industrins ökade efterfrågan av förnybar elproduktion i regionen”, säger Johanna Bohn, vd på wpd Scandinavia.

Sverige står inför ett växande behov av el och prognoser pekar på att elförbrukningen i landet kan fördubblas i takt med att Sverige elektrifierar större delar av industri- och transportsektorn.

Det kuperade området erbjuder goda vindförhållanden och ligger långt från bebyggelse i områden som främst används för skogsbruk.

”Jag är verkligen stolt över teamet som har drivit projektet framåt med sitt stora engagemang och kunnande. Nu ser vi fram emot nya partnerskap med svensk industri för att teckna långsiktiga elhandelsavtal (PPA)”, avslutar Johanna Bohn.

Vindkraftverken kommer att anslutas till transmissionsnätet via en ny 400 kV transformatorstation. wpd fortsätter nu den detaljerade projektplaneringen och har inlett samtal med turbinleverantörer. Den första fasen av nätanslutningen är planerad att tas i drift av Ellevio 2027.