För att möta den stora efterfrågan på förnybar energi har wpd beslutat att utöka verksamheten i Sverige med att även utveckla, projektera, bygga, driva och äga solparker. wpd har lång erfarenhet av projektering av vindkraft men utökar nu därmed portföljen med solenergi.

”Sverige står inför omfattande utmaningar, både när det gäller industrins framtid, klimatkrisen och Europas energiberoende från Ryssland. En snabb utbyggnad av förnybar elproduktion är en förutsättning för att vi ska klara dessa utmaningar. Jag är därför glad att vi nu även satsar på solkraft i Sverige, utöver vår redan befintliga vindkraftssatsning”, säger Johanna Bohn, vd på wpd Scandinavia.

I dagarna har wpd även ansökt om medlemskap i branschföreningen Svensk Solenergi.

”Jag är jätteglad att wpd Scandinavia nu också satsar på solenergi i Sverige. Ju fler som påverkar beslutsfattare och driver vikten av mer solenergi i Sverige desto bättre”, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

Globalt har wpd arbetat med solkraft sedan 2016 och har för närvarande en installerad effekt på nästan 35 MW samt en projektpipeline på 3 234 MW. Företagets starka projektpipeline inom vindkraft och den nya satsningen på solenergi gör att wpd behöver bli fler i Sverige.

”Vi är på en tillväxtresa och har nu flera tjänster vi rekryterar till, vi kommer troligtvis behöva rekrytera ännu fler under året. Det är konkurrens om bra arbetskraft idag, men vi märker att det är många som vill vara en del av energiomställningen och jobba med vind- och solkraft”, avslutar Johanna Bohn.

För ytterligare information, kontakta:

Maria Baldin, wpd Scandinavia AB
m.baldin@wpd.se 08-501 091 51

wpd arbetar med utveckling, byggnation, finansiering och drift av mer än 2 630 vindkraftverk i Europa och andra delar av världen med en sammanlagd kapacitet av 6 110 MW. Vi är idag en av Europas största projektutvecklare med ca 3 700 medarbetare i 29 länder. I Sverige projekterar wpd Scandinavia vind- och solkraft på land och har en projektpipeline om drygt 1 800 MW. Läs mer om oss och våra projekt på www.wpd.se.

Pressmeddelande 2023-06-26