wpd och vätgasleverantören Lhyfe har ingått ett intentionsavtal (MoU) om att gemensamt etablera en anläggning för vätgasproduktion i nära anslutning till wpd:s planerade havsbaserade vindkraftpark Storgrundet i Söderhamns kommun. Målsättningen om en installerad effekt motsvarande 600 MW gör projektet till ett av de mest ambitiösa vätgassatsningar som aviserats i Sverige och Europa. Anläggningen planeras att byggas i etapper med start 2025 och bedöms kunna vara i full drift i samband med idrifttagningen av Storgrundet.  

Samarbetsavtalet mellan vätgasleverantören Lhyfe och vindkraftutvecklaren wpd bekräftar och accelererar bolagens ambitioner att bli ledande leverantörer av grön vätgas. Lokaliseringen i Sverige tydliggör också de goda förutsättningar som råder för vätgas på den svenska marknaden.

Anläggningen för förnybar vätgasproduktion planeras att förläggas på en industritomt i Söderhamns kommun,  i nära anslutning till Storgrundet havsvindpark. Den installerade effekten vid Storgrundet havsvindpark planeras till 1 GW, vilket ungefär motsvarar effekten från kärnkraftsreaktorn Forsmark 1. För ett optimalt nyttjande av vätgasanläggningen planeras kapaciteten på elektrolysörerna till 600 MW, vilket ger en produktion om cirka 240 ton vätgas per dag.

Vätgasanläggningen och vindkraftparken kommer anslutas gemensamt till transmissionsnätet, vilket möjliggör för en optimering mot elmarknaden och skapar förutsättningar att delta på den svenska reglermarknaden genom stödtjänster.

El från havsbaserad vindkraft som nyttjas för framställning grön vätgas utgör en attraktiv ersättare för fossil energi och bränslen i framtidens tillverkningsprocesser och transporter. wpd och Lhyfe lägger nu tillsammans viktiga grundstenar för att klara den globala klimatutmaningen. Sveriges unika förutsättningar med bra vindförhållanden, stor biomassa och ambitiösa klimatmål utgör en bra grogrund för nya arbetstillfällen och stärkt internationell konkurrenskraft.

Olle Hedberg, VD på wpd Offshore Sweden, säger;
”Vi är mycket glada och stolta över att vi har landat i detta partnerskap med Lhyfe som är en av Europas mest lovande producenter- och leverantörer av grön vätgas och som besitter mycket av den nyckelkompetens som behövs för denna typ av långsiktiga satsning. Projektet och samarbetet med Lhyfe är en viktig del av vårt strategiska arbete på den svenska marknaden där vi är övertygade om att vätgasen har en avgörande roll om vi ska klara energiomställningen och Sveriges ambitiösa klimatmål.”

Björn Santana Arvidsson, Country Manager på Lhyfe, säger;
”Vi är mycket förväntansfulla över att ta nästa steg för att förverkliga våra planer i tillsammans med wpd som är en viktig möjliggörare genom sitt projekt Storgrundet. wpd:s starka portfölj inom havsbaserad vindkraft gör det möjligt att producera vätgas till en konkurrenskraftig kostnad, vilket i sin tur skapar förutsättningar för industrins omställning till fossilfrihet… här och nu! Vi ser fram emot att realisera fler projekt av detta slag. Med en hög ambition och solid kapacitet så säkrar vi framtiden genom rätt steg i snabb takt.”

Utöver de redan pågående regionala vätgassatsningarna, där bolagen ser möjligheter att leverera grön vätgas, är en av målsättningar med projektet att attrahera andra industriella aktörer som kan förädla den gröna vätgasen. Projektet ser också stor potential i att ansluta till den planerade infrastruktursatsningen Nordic Hydrogen Backbone.

Ola Andersson, Näringslivschef i Söderhamn kommun, säger
”Vi välkomnar projektet! I Söderhamn kommun har vi stora tillgångar när det gäller planritad industrimark. Det gör oss attraktiva för framtida etableringar. Vätgas är en framtidsmarknad och jag hoppas att projektet kan locka andra industriella aktörer att etablera sig här.”

Olle Hedberg, VD på wpd Offshore Sweden, säger;
”Båda företagen har redan under förstudiefasen sett ett stort intresse från industriaktörer så som producenter av e-bränslen och ammoniaktillverkare. Många internationella bolag tittar redan på Sverige för etablering. Deras intresse för våra planer i Söderhamn ser vi som en tydlig bekräftelse från marknaden att vi har är rätt ute både i tid och plats”

Björn Santana Arvidsson, Country Manager på Lhyfe, säger;
”Det krävs mod och förmåga att bidra till omställningen genom riktigt storskalig produktion av grön vätgas. Tillsammans med andra partners får vi stort genomslag. Vätgasanläggningen i anslutning till Storgrundet är ett betydelsefullt projekt som bekräftar franska Lhyfes strategiska närvaro på den svenska marknaden. Det lokala teamet arbetar redan med flera andra storskaliga projekt för gröna vätgasanläggningar i Norden.”

Om wpd Offshore Sweden:
Tyska wpd är idag verksam i 28 länder och är en av världens framstående utvecklare av land- och havsbaserad vindkraft med över 2400 vindkraftverk uppförda. wpd har identifierat Sverige som den mest lovande marknaden för etablering av storskalig vätgasproduktion. Sedan 2010 har wpd Offshore Sweden tillstånd att uppföra och driva Storgrundet havsvindpark utanför Söderhamn i Gävleborgs län, där bolaget nu ansöker om förnyat och uppdaterat tillstånd. I wpd:s projektpipeline finns flera lovande vindkraftparker till havs i olika utvecklingsfas. I samspel med myndigheter, beslutsfattare, lokalbefolkning och företag är wpd:s målsättning att förverkliga lönsamma och hållbara projekt som i framtiden försörjer Sverige med förnybar och billig energi. www.wpd.se

Om Lhyfe:
Lhyfe grundades 2017 i Nantes, Frankrike, och producerar och levererar förnybar vätgas för transport och industri. Produktionsanläggningarna möjliggör försäljning av vätgas stora kvantiteter, och en energimodell som bidrar till positiv miljöpåverkan. Lhyfe är idag verksam i tio länder (Frankrike, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Danmark, Sverige, Finland, Norge, Spanien och Portugal). Företaget är medlem i France Hydrogène och Hydrogen Europe. Lhyfe invigde sin första gröna vätgasanläggning i september 2021. Den har för närvarande en försäljningspipeline på över 90 investeringsprojekt, spridda över 11 länder och med produktionsstartdatum mellan 2022 och 2028. Sedan 2019 har Lhyfe också ett pågående utvecklingsprogram för havsbaserad vätgasproduktion som ska resultera i världens första anläggning för vätgasproduktion till havs, kopplad till ett flytande vindkraftverk, som går in i testfas under tredje kvartalet 2022. www.lhyfe.com

Kontakt:

Olle Hedberg
CEO
wpd Offshore Sweden
o.hedberg@wpd.se
+46735242295

Hanna Magnusson
Head of Communication & Public Affairs
wpd Offshore Sweden
h.magnusson@wpd.se
+46709437769

Björn Santana Andersson
Area Manager Nordics & UK
Lhyfe Sweden AB
bjorn.arvidsson@lhyfe.com
+46760885717

Nolwenn Belleguic
Head of HR & Communication
Lhyfe SA
nolwenn@lhyfe.com
+33672116289