Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län har idag beslutat att bevilja wpd tillstånd att uppföra och driva 26 vindkraftverk på Ripfjället i Malung Sälens kommun, Dalarnas län.

Redan idag behövs ytterligare elproduktion i elområde 3, där Ripfjället planeras, för att motsvara elbehovet i regionen. Därutöver förväntas elanvändningen i elområde 3 dubbleras inom 7-10 år. Vindkraftparkens 26 planerade vindkraftverk beräknas ge en årsproduktion på ca 580 GWh vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel för ca 110 000 villor.

”Länsstyrelsens beslut idag går helt i linje med det stora behovet av mer elproduktion i området. Vi är jätteglada över beslutet och jag är otroligt stolt över mina passionerade kollegor som lagt ner så stort engagemang i projektet under flera år”, säger Johanna Bohn, vd på wpd Scandinavia.

 

För ytterligare information, kontakta:

Maria Baldin, wpd Scandinavia AB
m.baldin@wpd.se 08-501 091 51

wpd arbetar med utveckling, byggnation, finansiering och drift av mer än 2 630 vindkraftverk i Europa och andra delar av världen med en sammanlagd kapacitet av 6 110 MW. Vi är idag en av Europas största projektutvecklare med ca 3 700 medarbetare i 29 länder. I Sverige projekterar wpd Scandinavia vind- och solkraft på land och har en projektpipeline om drygt 1 800 MW. Läs mer om oss och våra projekt på www.wpd.se.