Projektutveckling sol

Vi tror på solens kraft

Produktion av förnybar energi från sol möjliggör ett betydande bidrag till att uppnå energiomställningen. Vi på wpd tror och satsar på solparker och hybridparker med vind.

Vi strävar efter att vara en seriös och innovativ partner att lita på när det gäller planering, finansiering, realisering och byggnation av solparker.

Vår erfarenhet av förnybar elproduktion är nyckeln till att utveckla ett projekt från idé till driftsättning, hand i hand med dig och i produktivt samarbete med berörda myndigheter, kommuner och markägare.

 

Runt om i världen har vi för närvarande en installerat effekt på nästan 35 MWp från solenergi och har en projektpipeline på 3 235 MWp.