Idag på den Internationella frivillighetsdagen lanserar wpd Scandinavia sitt volontärprogram. Företagets medarbetare kan nu arbeta ideellt för en lämplig organisation på arbetstid, med bibehållen lön.

Som projektutvecklare av vind- och solenergi har wpd alltid haft ett stort engagemang för miljö- och klimatfrågor. Företaget har en tradition att stödja olika organisationer och initiativ som exempelvis Stockholm Stadsmission och Clean up the world. Nu tar man nästa kliv och möjliggör för alla medarbetare att bidra ideellt på arbetstid.

”Vi har otroligt engagerade medarbetare som brinner för att bidra till en bättre värld. Det var två medarbetare som föreslog att vi skulle ha ett volontärprogram, de tog fram ett genomtänkt upplägg som vi nu lanserar”, säger Johanna Bohn, vd på wpd Scandinavia.

För att skapa förändring i samhället behövs att människor går samman och kämpar för den framtid de önskar. I wpd:s volontärprogram kan medarbetare arbeta inom olika delar av samhället som exempelvis mångfald och inkludering, miljö och klimat samt utveckling och lärande. Tillsammans har vi en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

”Att erbjuda våra anställda betald arbetstid för att engagera sig ideellt är ett bra sätt att skapa nytta för samhället, medarbetaren och företaget. Jag är övertygad att det bidrar positivt till vårt dagliga arbete och stärker vår företagskultur ännu mer”, avslutar Johanna Bohn.