Uppförandet av Stöllsäterbergets vindkraftspark på gränsen mellan Torsby och Malung-Sälens kommun har nu påbörjats och byggnation av vägar in i projektområdet pågår för fullt. Både regionala och lokala företag deltar i arbetet och när vindparken driftsatts går en del av pengarna till satsningar i bygden.

 Vindkraftsparken består av 8 stycken Nordex N163/5.X med en installerad effekt om 47 MW. Vägar och kranplaner byggs under 2022 och vindkraftverken planeras att installeras år 2023. Vindparken kommer att leverera ca 155 GWh förnybar el per år vilket motsvarar mer än förbrukningen av hushållsel för alla boende i Malung-Sälens och Torsby kommuner. Svevia har fått uppdraget att under vintern bygga första etappen av vägar och transformatoryta inne i parken.

Arbetet på site utförs bland annat av Christer Dalmans på uppdrag av KEWAB AB. Christer är en välkänd profil i Malung och har 15 års erfarenhet av markanläggningsarbete i vindparker. ”Jag har varit på ca 20 vindparker i hela Sverige och att få vara med och bygga wpd´s projekt här på hemmaplan betyder väldigt mycket, inte bara för mig utan även för andra underentreprenörer och det lokala näringslivet” säger Christer. Arbetet övervakas av wpd’s platschef Lukas Arklöf, som just avslutat byggnationen av wpd´s vindpark Aldermyrberget.

Men det är fler lokala eldsjälar som redan varit engagerade i arbetet. All röjning och avverkning utförs av Dag och Dan Konradsson från Letafors och ett tiotal privata markägare har väntat länge på byggstarten.

De första samrådsmötena genomfördes redan år 2012 och att byggnationen inte har kommit igång tidigare beror bland annat på kapacitetsbrist i elnätet och långa tillståndsprocesser.

Någon mer som sett fram emot detta är Ingela Kåreskog, ordförande i föreningen Norra Ny Utveckling i Torsby kommun, som har avtal med wpd om bygdemedel. ”Vi har väntat så länge på att det äntligen ska hända något som sätter fart på utvecklingen i bygden” säger Ingela vid beskedet om byggstart.

I Malung-Sälens kommun är det Kommunstyrelsen som kommer att besluta om bygdepengen i framtiden.

”Bygdepengen ska användas till insatser som gynnar föreningslivet i kommunen på ett eller annat sätt” säger Hans Unander som är kommunalråd i kommunen.

”Det här blir vår andra etablering i Sverige och med våra 6 tillståndsgivna parker och över 200 verk med planerad byggstart mellan 2024 – 2026 expanderar vi nu verksamheten och rekryterar personal för att hinna med vår pipeline, det är verkligen roligt” säger Maria Röske, VD på wpd Scandinavia.

För ytterligare information, kontakta:

Maria Röske, VD, wpd Scandinavia AB, m.roske@wpd.se 08-501 091 52