Strömsunds kommuns ledande politiker röstar nej till Bleka vindkraftspark efter flera års positiv dialog med wpd. Kommunen har sedan 2019 sagt att man avser att tillstyrka etableringen så länge som vindkraftsparken är inom kommunens översiktsplan. Ansökan stämmer helt överens med kommunens översiktsplan, ändå har kommunen med Socialdemokraterna i spetsen avstyrkt ansökan. Beslutet skickar kraftiga signaler till andra företag som vill satsa och etablera sig i Strömsunds kommun.

Förra veckan röstade kommunfullmäktige i Strömsund nej till Bleka vindkraftspark. Detta trots flera års positiv dialog där kommunens företrädare, med Socialdemokraterna i spetsen, sagt att man avser att tillstyrka etableringen så länge som vindkraftverken är placerade inom utpekat område i kommunens översiktsplan. 2019 antog Strömsunds kommun en vindbruksplan som tillägg till översiktsplanen där området vid Bleka är utpekat som område för storskalig vindkraftsproduktion.

– Vi har lagt ner flera års arbete med Bleka, investerat drygt 4 miljoner kronor i att utveckla projektet och haft löpande dialog med kommunens företrädare sedan 2019. Vi har anpassat vindkraftsparken enligt deras önskemål och så ändrar Socialdemokraterna ståndpunkt fem i tolv. Hur ska företag våga satsa i Strömsunds kommun? Det handlar om förtroende och tillit till politiker. En vindkraftsprojektör måste ha möjlighet att förutse om projekten kommer att godkännas eller inte. Användandet av vetot är inte förenligt med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning, säger Johanna Bohn, vd på wpd Scandinavia.

Som den pågående energikrisen tydligt visar är all ny elproduktion oerhört viktig för att hålla nere elpriset för konsumenter och företag i Sverige. Det har länge funnits ett elöverskott i norra delen av Sverige men nu ändras spelplanen. Bleka vindkraftspark förväntades ge en betydande elproduktion på ca 400 GWh. Som jämförelse räcker det för att driva samtliga 167 000 registrerade elbilar i Sverige.

– Utöver att kommunen tackat nej till lägre elkostnader så har de även tackat nej till 155 årsanställningar, 15 000 gästnätter och en uppskattad konsumtion på 15 miljoner kronor som andra företagare i Strömsund skulle dra fördel av. De tackade även nej till 15 miljoner kronor till lokal utveckling, så kallad bygdepeng, som intäkterna av vindkraftsparken uppskattades att ge under en 25-årsperiod, fortsätter Johanna Bohn.

Några politiker i Strömsunds kommun har hållit en konsekvent och tydlig linje ända sedan början.

– Vi har märkt ett starkt engagemang hos ett antal politiker som vill ta ansvar, följa kommunens planer och stå fast vid sitt ord för att främja bygden. Moderaterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet för att nämna några, avslutar Johanna Bohn.

När politiker säger nej till vindkraft säger de också nej till att möjliggöra industriomställningen, jobb som deras kommuninvånare har eller kan få, sänka elpriset och ta ansvar för kommunens välfärd.

wpd arbetar med utveckling, byggnation, finansiering och drift av mer än 2 550 vindkraftverk i Europa och andra delar av världen med en sammanlagd kapacitet av 5 740 MW. Vi är idag en av Europas största projektutvecklare med ca 3 500 medarbetare i 28 länder. I Sverige förbereder vi just nu för byggnation av vindkraft med en sammanlagd kapacitet av 1 900 MW. Läs mer om oss och våra projekt på www.wpd.se.