Miljöspecialist

wpd´s utveckling av landbaserad vind- och solkraft är inne i en intensiv fas och vi söker nu en miljöspecialist till våra projekt i Sverige!

Om tjänsten

Som miljöspecialist har du ett övergripande ansvar för att företagets miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsansökningar m.m. håller hög kvalité gällande beskrivning av påverkan på miljö, biotoper, arter och kulturmiljö. Du har en nyckelroll i bedömningen av lämpliga miljöåtgärder och optimering av projekten (byggbarhet, layoutoptimering, etc), så att ansökta tillstånd ska beviljas och vara användbara. Du jobbar enskilt men även i team tillsammans med projektutvecklare och projektledare gällande bedömningen av frågor kring miljö och påverkan. Du kommer jobba med både vind- och solkraft från tidig fas till byggnation.

Dina arbetsuppgifter

  • Utvärdera nya projektideér avseende natur- och miljöpåverkan
  • Upphandla eller stötta projektledare att upphandla naturmiljökonsulter och kvalitetsgranska deras rapporter
  • Skriva miljökonsekvensbeskrivningar, främst kapitlen avseende miljö, natur och arkeologi
  • Granska miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsansökningar m.m. avseende miljö, natur och arkeologi
  • Svara på yttranden avseende natur- och miljöpåverkan under samråd- och tillståndsprocessen
  • Kritiskt granska och sammanfatta relevanta, externa publikationer, exempelvis forskningsrapporter och debattinlägg
  • Utföra egna naturinventeringar i fält för exempelvis anmälningar.

wpd har lång erfarenhet av projektutveckling i Sverige och har flera kontor, tjänsten är stationerad på vårt Stockholmskontor och innebär även en del tjänsteresor inom landet. Möjlighet finns även att tidvis jobba på distans.

Din bakgrund

Du är välstrukturerad och driven och behöver ha minst 1-3 års erfarenhet av att jobba med relaterade frågor, som miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsansökan enligt miljöbalken, gärna inom vind- och/eller solkraft men erfarenhet av andra industri- eller infrastrukturprojekt är också ett stort plus. Du har god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift på både svenska och engelska och tycker kommunikation är en viktig del av arbetet. Erfarenhet av att arbeta med GIS och/eller WindPRO är meriterande. Relevant akademisk utbildning krävs, exempelvis miljövetenskap eller biologi.

Hos oss hittar du en arbetsplats där det är högt i tak, där vi tillämpar frihet under ansvar fullt ut, har roligt på jobbet och en väldigt stark team-känsla. wpd har en relativt flexibel organisation och för rätt person finns stora möjligheter att utveckla arbetsuppgifterna i önskad riktning. wpd-koncernen arbetar endast med förnybar energi och vi drivs av det faktum att vårt arbete bidrar till ett klimatsmart samhälle och en konkurrenskraftig industri.

Tillträde
Snarast

 Kontakt
Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan till Emma Romlin
Mobil: 073-6946489
E-post: emma.romlin@tb-group.se

wpd är en av Europas största projektutvecklare och vi finns i 29 länder. Vi jobbar både med landbaserad vindkraft samt solkraft och har byggt totalt 2 630 vindkraftverk. wpd arbetar även med drift och underhåll av våra egna och andras vindparker. I Sverige förbereder vi just nu för ytterligare byggnation av vindkraft med en sammanlagd kapacitet av över 1 GW. Läs mer om företaget på vår hemsida www.wpd.se

Anställningstyp
Heltid