Clinton Marine Survey AB har på uppdrag av wpd Offshore framgångsrikt genomfört en omfattande geofysisk sjömätning av projektområdet för den planerade havsbaserade vindkraftparken Eystrasalt Offshore, som planeras att uppföras i Bottenhavet cirka 60 km från kusten i norra Hälsingland och Medelpad.

Sjömätningen, som utförts under det senaste halvåret, möjliggör för projektet att i tillståndsansökan grundligt beskriva och bedöma marinarkeolog, marinbiologi och geologiska förutsättningar. Tack vare resultaten kan projektet även tekniskt beskriva vilka konstruktionsalternativ som lämpar sig för områdets geologiska förhållanden.

Sjömätningen har genomförts med hjälp av den bränsleeffektiva båten Northern Storm. På så vis förhindrades utsläpp av 1723 ton CO2 jämfört med om ett konventionellt surveyfartyg hade nyttjats.

Erik Grönlund, projektledare för Eystrasalt Offshore, säger:
Jag vill rikta ett stort tack till alla inblandande från Clinton för ett fantastiskt jobb innan, under och efter sjömätningen, och ett mycket smidigt samarbete det senaste halvåret. Eystrasalt Offshore har nu ett gediget underlag för att kunna beskriva marina- och geologiska förutsättningar i kommande MKB.

Olle Hedberg, VD på wpd Offshore Sweden AB, säger:
Det är mycket glädjande att vi uppnått ett så gott resultat tillsammans, trots stundtals tuffa utmaningar. Avslutandet av den omfattande sjömätningskampanjen är en viktig och avgörande milstolpe inför inlämnande av tillståndsansökan.

Philip Ljungström, Projektledare Clinton Marine Survey AB, säger:
Vi väldigt glada för att ha avslutat denna lyckade geofysiska sjömätning tillsammans med wpd i projekt Eystrasalt. Clintons unika uppsättning av hur vi genomför geofysiska sjömätningar har i även detta projekt gjort det möjligt att spara enorma mängder CO2-utsläpp samt resulterat i 0 incidenter. Vi vill rikta ett stort tack till hela teamet på wpd för mycket bra samarbete samt även tack till alla andra intressenter såsom myndigheter med flera för ett mycket gott samarbete med god kommunikation.

Martin Wikmar, VD Clinton Marine Survey AB, säger:
Det har varit väldigt roligt att få vara med att driva förnyelsebar energi framåt, speciellt i Sverige, för framtiden. Vi uppskattar wpd:s professionella hantering av ett så stort komplext och spännande projekt i marin miljö.

Om Eystrasalt Offshore
Eystrasalt Offshore är ett havsbaserat vindkraftsprojekt beläget inom svensk ekonomisk zon i Bottenhavet, cirka 60 km från kusten. Projektet drivs av wpd Offshore Sweden AB som under Q4 2022 planerar att lämna in en tillståndsansökan för upp till maximalt 256 verk, med en bedömd installerad effekt 3,9 MW för prövning hos regeringen. På årsbasis förväntas Eystrasalt Offshore producera ca 15 TWh, vilket är mer än 10 procent av Sveriges nuvarande elproduktion.

Om Clinton Marine Survey
Clinton Marine Survey grundades 2015 med syfte att ta fram smarta och kostnadseffektiva lösningar till Offshore-industrin med lågt CO2-avtryck och bibehållen eller högre kvalitet. Vi är idag ett stort team av dedikerade personer som sätter ihop lösningar i komplexa projekt inom hydrografisk och geofysiks survey i marin miljö.