Storgrundet Offshore

wpd äger idag tillstånd att uppföra 70 vindkraftverk vid Storgrundet. För att möta de förutsättningar som marknaden gör gällande har wpd under 2019 beslutat att undersöka förutsättningarna för att höja den tillståndsangivna totalhöjden, samt utöka det tidigare tillståndsangivna området.

Projektområdet är lokaliserat till ett stort grundområde i Bottenhavet ca 10 kilometer från fastlandet, sydost om Söderhamn. Grundområdet ligger i Gävleborgs län, det omfattas av Söderhamn- och Gävles kommuners översiktsplaner och är utpekat som riksintresse för vindbruk. Området är även utpekat i Havsplanerna som Energiutvinningsområde (B146). Inom projekteringsområdet finns det möjlighet att bygga en vindkraftpark med en samlad effekt på upp till 1,2GW.

Status: Miljötillstånd erhållet 14 september 2010. Samråd för utökat projektområde och högre höjd påbörjat Q1 2020 – pågående

 

Miljökonsekvensbeskrivning

MKB Vindkraftpark Storgrundet Kompletterande beskrivning

Visualiseringar

Se visualiseringar för vindkraftparken Storgrundet.

Visualiseringar

Karta över projektområdet

Karta Storgrundet

Visuellt intryck

På följande länkar hittas animeringar av vindkraftparken från ett antal punkter och avstånd.

Långudden Rönnskär Storjungfrun sydlig Storjungfrun nordlig