Polargrund

wpd Offshore Sweden AB utforskar möjligheten att uppföra en havsbaserad vindkraftpark, kallad ”Polargrund Offshore”, i norra Bottenviken.

Det aktuella området är lokaliserat dels inom territorialhavet i Kalix kommun, dels inom Sveriges ekonomiska zon (EEZ). Undersökningsområdet är till ytan cirka 440 km2 och beläget cirka 33 km från fastlandet.

Området skulle kunna inrymma 70-120 vindkraftverk och producera cirka 9-10 TWh el per år. Detta motsvarar cirka 7,5 procent av den svenska årliga elproduktionen och kan innebära ett särskilt välkommet tillskott i de nordligaste delarna av landet där industrins omställning kommer att kräva stora mängder energi.

För att svara på den kraftigt ökande efterfrågan på vätgas i Norrbotten undersöker wpd även förutsättningarna för att producera vätgas i vindkraftparken, som ett alternativ till att distribuera el via transmissionsnätet.

Samråd

Under våren 2022 har bolaget inlett en samrådsprocess med allmänhet, föreningar och myndigheter. Samrådet utgör ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken och genomförs inför bolagets kommande tillståndsansökan.

Samrådet syftar till att informera om den planerade verksamheten, inhämta information om undersökningsområdet och få synpunkter på verksamheten och den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).

Samrådsperioden inleddes den 10 maj 2022 och har nu förlängts till den 15 augusti 2022 (tidigare slutdatum var 30 juni). Utöver riktade samrådsmöten, arrangeras under perioden följande möten och utställningar:

  • Öppna samrådsmöten (presentationer kl. 16.00 och 19.00) och utställning (kl. 15.00-21.00), 30-31 maj på Kalix folkhögskola (Näsbyvägen 16, 962 62 Kalix)
  • Öppen samrådsutställning, 1-19 juni 2022, Kalix Galleria (Strandgatan 10, 952 33 Kalix)

Du kan under hela samrådsperioden ta del av postrarna i samrådsutställningen digitalt här:

Postrar samrådsutställning

Även samrådspresentationerna som hölls den 30 maj 2022 finns tillgängliga att se under hela samrådsperioden, se länk nedan

Samrådspresentation Polargrund

Välkommen att delta! Vänligen inkom med kommentarer och synpunkter till polargrundsamrad@wpd.se eller per post till Polargrund Offshore AB, Surbrunnsgatan 12, 114 27 Stockholm, senast den 15 augusti 2022. Önskar ni en kopia av underlaget via post eller e-post, meddela även detta via e-postadressen ovan.

Samrådsunderlag med beskrivning av projektet, kartor över undersökningsområdet, ljudberäkning, fotomontage och synbarhetsanalys (ZTV) finns tillgängligt för nedladdning via länkarna nedan. 

Samrådsunderlag (högupplöst version) Samrådsunderlag (lågupplöst version) Detaljkartor Ljudberäkning karta Ljudberäkning rapport Fotomontage kust Fotomontage öar Synbarhetsanalys (ZTV)

wpd Offshore Sweden har beslutat att förlänga samrådstiden för den havsbaserade vindkraftsparken Polargrund Offshore, som planeras cirka 3,5 mil från kusten i Kalix kommun. Sista dag att inkomma med yttranden i samrådet är nu den 15 augusti 2022.

wpd – Pressmeddelande (2022-06-13)