Polargrund

wpd Offshore Sweden AB utforskar möjligheten att uppföra en havsbaserad vindkraftpark, kallad ”Polargrund”, i norra Bottenviken.

Det aktuella området är lokaliserat dels inom det så kallade territorialhavet i Haparanda kommun och Kalix kommun, dels inom Sveriges ekonomiska zon (EEZ). Undersökningsområdet är till ytan cirka 500 km2, beläget cirka 30 – 35 km från kusten och cirka 10 km från närmaste öar.

Området skulle kunna inrymma upp till 135 vindkraftverk och producera cirka 7-9 TWh el per år. Detta motsvarar nära 6 procent av den svenska årliga elproduktionen och kan innebära ett särskilt välkommet tillskott i de nordligaste delarna av landet där industrins omställning kommer att kräva stora mängder el.

Just nu ansöker wpd om tillstånd enligt kontinentalsockellagen (KSL) för att undersöka förutsättningarna inom området, vilket kan innebära att projektet revideras. Under våren 2022 planerar wpd att inleda en samrådsprocess för att på sikt kunna erhålla de tillstånd som krävs för att uppföra vindkraftparken.