Fotomontage

Kartor över platserna där fotona är tagna.

Översiktskarta för fotopunkter Karta över Galtström Karta över Stocka Karta över Hornslandet

 

Fotomontage från olika fotopunkter.

Fotomontage från Galtström Fotomontage från Stocka Fotomontage från Hornslandet

 

Fotomontage med rödmarkerade vindkraftverk för att tydliggöra vindkraftverkens positioner.

Fotomontage från Galtström Fotomontage från Stocka Fotomontage från Hornslandet