Eystrasalt Offshore

wpd undersöker möjligheten att uppföra en vindkraftspark vid Eystrasaltbanken i Bottniska havet. Projektområdet ligger utanför territorialhavet inom Sveriges ekonomiska zon ca 60 km öster om Hudiksvall.

Området har goda vindförutsättningar och lämpligt djup för havsbaserad vindkraft. Projektområdet är idag inte utpekat som något särskilt och går under benämningen generell användning i Havsplanerna.

Status: Samråd pågår