Vindkraft till havs

wpd har sedan år 2000 verkat för etablering av havsbaserad vindkraft och är idag en av de mest framgångsrika offshore-projektutvecklarna i världen. Sammantaget har wpd erfarenhet från att utveckla 21 projekt och bygga 4 offshoreparker i Tyskland, Sverige, Frankrike, Finland, Taiwan, Sydkorea och Japan.

I Sverige har wpd Offshore Sweden sedan 2010 tillstånd att uppföra och driva Storgrundet vindkraftpark utanför Söderhamn i Gävleborgs län. I vår pipeline har vi även flertalet lovande projekt som befinner sig i olika skeden i sin utvecklingsfas.

Utvecklingsfasen pågår i regel under flera år då vi genomför omfattande geologiska, biologiska och tekniska undersökningar för varje projektet. Undersökningarna syftar till att sammanställa ett allomfattande underlag för tillståndsprövning och byggnation. När ett projekt sedan har vunnit tillstånd så bygger, driver och äger wpd vindkraftparken i egen regi. Detta gör vi tillsammans med finansiärer, investerare och PPA partners i olika konstellationer.

I samspel med myndigheter, politiska beslutsfattare, lokalbefolkning och lokala företag är det vår målsättning att förverkliga lönsamma och hållbara projekt som i framtiden försörjer Sverige med klimatanpassad och billig energi.