Vindpark Tomasliden

wpd planerar att uppföra en vindkraftspark på Tomasliden med 10 vindkraftverk med en effekt om totalt ca 65 MW. Projektområdet ligger i Norsjö kommun, cirka 10 km väster om Bastuträsk och 20 km sydost om samhället Norsjö. Projektområdet lämpar sig väl för en vindkraftsetablering med tanke på att området ligger högt och fritt samt på behörigt avstånd från samlad bebyggelse.

Ansökan om ändringstillstånd – höjning till 250 m totalhöjd

wpd har tillstånd enligt miljöbalken att uppföra 10 vindkraftverk med 200 m totalhöjd på Tomasliden. För att optimera elproduktionen ansöker wpd om en ändring av tillståndet så att vindkraftverk med 250 m totalhöjd och bättre prestanda kan användas (s.k. ändringstillstånd). För övrigt gäller samma villkor som för den redan tillståndsgivna vindkraftsparken.

Under våren 2021 genomfördes samråd inför ändringsansökan avseende ökad totalhöjd och ansökan inlämnades i juni 2021. Miljökonsekvensbeskrivning till ändringsansökan samt fotomontage finns nedan, se gröna knappar. Presentationsfilmen från samrådet samt Frågor & svar om höjningen finns också nedan.

Om ni vill ställa ytterligare frågor om projektet eller vill ha mer information går det bra att kontakta projektledare Angelica Widing via telefon, e-post eller brev.

Miljökonsekvensbeskrivning höjning Fotomontage 2021 Frågor & svar 2021 Samråd Video 2021

>Läs mer om vindkraft

Befintligt Tillstånd

I januari 2018 erhöll vindkraftsparken lagakraftvunnet tillstånd och nu pågår planering för elanslutningen.

Miljökonsekvensbeskrivningen och fotomontage kan laddas ned här som pdf.

Miljökonsekvensbeskrivning
Fotomontage