Vindpark Tandsjö

wpd Onshore Tandsjö AB har tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra en vindkraftspark med 9 stycken 210 m höga vindkraftverk vid Tandsjö i västra delen av Ljusdals kommun.

Tandsjöområdet ligger i Ljusdal kommun, ca 8 mil väster om Ljusdal, i Gävleborgs län. Projektområdet lämpar sig väl för en vindkraftsetablering tack vare det goda vindklimatet. Områdets storlek och vägarna som går in i området, vilka underlättar vid transport och installation.

wpd erhöll 2017 ändringstillstånd avseende ökad totalhöjd till 210 m för totalt 9 vindkraftverk.

Miljökonsekvensbeskrivning avseende ändringen av antal verk och totalhöjd till 210 m finns att ladda ner här:

Miljökonsekvensbeskrivning höjning

>Läs mer om vindkraft