Fotomontage Ripfjället

Karta över fotopunkter

Fotomontage

Nr 17 Fotomontage 3600
Nedan finner du fotomontage från Brandvaktarstugan med den nya layouten med 30 vindkraftverk. Det är i 360 grader vilket innebär att du ser hela vyn i alla väderstreck. För att bilden ska återspegla synfältet hos en människa behöver fotot zoomas, dra sedan i bilden för att vrida blicken mot olika väderstreck.

Nedan finner du animeringar av hur hinderljusen på vindkraftverken kan se ut. Hinderljusanimeringarna har den ursprungliga layouten med 40 vindkraftverk.