Fotomontage Bleka

Karta över fotopunkter

Fotomontage

Från vissa fotopunkter skyms några eller flera vindkraftverk av träd eller mellanliggande höjder, i dessa fall finns även en bild med blå ringar som markerar var verken är placerade.